Cele wyceny

Potrzeba wyceny pojawia się w związku z prowadzeniem różnych działań o charakterze prawnym, ekonomiczno-finansowym i losowym. Rozmaitość sytuacji, w których posługujemy się wartością nieruchomości sprawia, że zasadniczym punktem każdego zlecenia wyceny powinno być określenie jej celu.

Jedną z typowych sytuacji, w której niezbędna jest wycena, to zakup nieruchomości na kredyt
lub pozyskiwanie przez zainteresowanych dodatkowych źródeł kapitału poprzez zaciąganie kredytów hipotecznych. Katalog celów wyceny jest oczywiście znacznie szerszy.

Wyceniam nieruchomości dla różnych potrzeb i celów, w tym w szczególności:

 • ustalenia wartości zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • sprzedaży, zamiany, negocjacji ceny,
 • potrzeb sprawozdań finansowych - wartość początkowa, amortyzacja,
 • postępowania podatkowego,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych - aportów,
 • określenia opłat z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste oraz ich aktualizacja opłat z tego tytułu,
 • podział majątku,
 • postępowanie spadkowe,
 • sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych najemcom,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • naliczenia renty planistycznej,
 • zwrotu na rzecz byłych właścicieli,
 • zaliczenie mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości,
 • obliczenie należności za wyłączenie gruntu rolnego (leśnego) z produkcji.
Kontakt
Wycena Nieruchomości
Wojciech Kwietniewski
Ul. Księdza Ściegiennego 121/61
25-115 Kielce
nasza lokalizacja »

Tel: (41) 361-22-78
GSM: 609 06 15 16
GSM: 601 477 546
E-mail: wyceny@onet.eu
wycena
REKLAMA